Preloader
 

Chưa được phân loại

Home / Chưa được phân loại / [AirDrop] – List airdrop P.1 [0 ETH required]

[AirDrop] – List airdrop P.1 [0 ETH required]

Tổng hợp Bounty & Airdrop
1. Nhận 60k CANDY
– CANDY Add: 0x45555629AAbfEA138EAd1C1E5f2AC3Cce2aDd830
– ETH: 0
– Gas Price Set: > 1 gwei
– Gas limit Set: > 120000
2. Nhận 3k NYB
– NYB Add: 0x041fe8DF8b4aaa868941EB877952f17baBe57dA5
– ETH: 0
– Gas Price Set: > 1 gwei
– Gas limit Set: > 120000
3. Nhận 3k3 EOS
– Bitcoin EOS Add: 0xf7dca20054469a1d548b20859a100b9ec6ff1f61
– ETH: 0
– Gas Price Set: > 1 gwei
– Gas limit Set: > 100000
4. Nhận 3k8 0XETH
– 0XETH Add: 0x22d1755515Bef4AFd277D8Acd42AdBAC49c77D43
– ETH: 0
– Gas Price Set: > 2 gwei
– Gas limit Set: > 90000
5. Nhận 950 CLT
– CLT Add: 0x4086f6C05207D0747499fCf41328D736A18c564b
– ETH: 0
– Gas Price Set: > 1 gwei
– Gas limit Set: > 90000
6. Nhận 3k9 GDP
– GDP Add: 0xd19d8d78fab2df53ac21c54dbcf0e077433c2e93
– ETH: 0
– Gas Price Set: > 1 gwei
– Gas limit Set: > 100000
*** Lưu ý: Ví MEW của bạn bắt buộc phải có ETH để thanh toán phí giao dịch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *