AirDrop List

[English version below]
Chào các bạn, tại trang này mình xin chia sẻ với các bạn danh sách airdrop hiện tại để các bạn kịp nắm bắt nhé!

Danh sách 1

Danh sách 2

Hiện tại mình đang cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các thông tin airdrop, các bạn hãy follow trang này để biết thêm thông tin và kịp thời nắm bắt cơ hội nhé

[Eng]
Hi everyone, the list below is showing you which airdrop program is running and helping you make more money from it.

List 1

List 2

I’m trying my best to update as much airdrop program as I can. Please follow this webpage and update for more news.